اشاره به آینده مجموعه بازی فاینال فانتزی در سایت رسمی جدید

سایت رسمی جدید تأسیس‌شده توسط اسکوئر انیکس، ۳۵سالگی سری بازی Final Fantasy را جشن می‌گیرد.