اعلام تاریخ برگزاری شوکیس جدید ID@Xbox

شرکت مایکروسافت رویداد ID@Xbox Showcase جدیدی را با تمرکز روی نمایش برخی از آثار مستقل نظیر Tunic و Trek to Yomi برگزار می‌کند.