توسط: النا

سلام
من دترم حرف مو میزنم و تمام
کسی هم نمیخوام نه و نم کنه
من کانتر، گیم لند، کالاف رو دوست دارم.
کسی نباید بیاد نظر بده😬😬😬